Oops...
Slider with alias home not found.

Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne Administratorem danych jest NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA FEDMED z siedzibą w UL. WIDNA 45, 06-400 CIECHANÓW, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, NIP: 5661429493, REGON: 130967460. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki […]